Shojo ga dai suki ne
kogyaru ga suki suki ne
suihei fuku wa
gakusei fuku wa

Tokyo no machi ni aruitte
chiisai suso to nagai ashi wo mita
saifu wo sagashite ichi man gosen en wo monakatta.
yoru ni wa onani shinakereba naranakatta.

Shojo ga dai suki ne...

Tokyo no machi ni aruitte
chiisai suso to nagai ashi wo mita
“haranashi ni boku no chinchin wo namenai darôka”.
“chinchin wo namereba manko wo namenai darôka”.

Shibuya no disko ni dansu wo shite
chiisai hadagi to tekapai me no mae ni...


powered by ODEO