("Kill the poor", Dead Kennedys)

Gu gara herririk aurreratuena
gure armada da indartsuena
nahi dugun herrian ezartzen dugu demokrazia.
Baina petrolioa ez da erabat
gure eraginaren pean
arabiar herriak dira arriskua...

Gure dorreak birrinduta
gure ahalmena zalantzan
aitzakia ona jotzeko erasora.
Gizajo horiek ez dute eutsiko
gu ez bagara goseak ditu hilko
baina petrolioa alperrik galduko da.

Dezagun
hil, hil, hil, hil
txiroa... orain.

Ze polita telebistan
armada askatzailea
gerra garbi eta humanitarioa.
Protestak mundu osoan
baina jainkoa gure aldean
Aita Santu hori komunista omen da.


powered by ODEO

English version

Kill the poor (cover of Dead Kennedys' song adapted by Punkamine)

We're the most developed country
our army is the strongest one
we dive democracy to any country we want
But petrol is not
completely under our control
arab countries are dangerous...

Our towers destroyed
our power questioned
a good excuse to attack.
That poor people won't resist
if we don't kill them hunger will do
but petrol will be vainly lost

Let's! Kill, kill, kill, kill, kill the poor!
Now!

It's so beautiful to see
the liberator army on tv
a clean and humanitarian war
Protests all around the world
but God is with us
that Pope must be communist

Let's! Kill, kill, kill, kill, kill the poor!
Now!

Castellano

Matemos al pobre ("Kill the poor", Dead Kennedys)

Somos el país más avanzado
nuestro ejército es el más fuerte
establecemos la democracia donde nos da la gana.
Pero el petróleo no está
totalmente bajo nuestro control
los países árabes son un peligro...

Nuestras torres destrozadas
nuestro poder en duda
buena excusa para atacar.
Esos pringaos no van a durar
si no somos nosotros el hambre los matará
pero el petróleo se perderá tontamente.

Matemos, matemos, matemos al pobre... ahora.

Qué bonito queda en la tele
el ejército salvador
una guerra limpia y humanitaria.
Protestas en todo el mundo
pero Dios está de nuestro lado
ese Papa debe de ser comunista.

Matemos, matemos, matemos al pobre... ahora.

Catalá

Matem al pobre ("Kill the poor", Dead Kennedys)

Som el pais més avançat
el nostre exèrcit és el més fort
establim la democràcia allà on volem.
Però el petroli no està
totalment sota el nostre control
els països àrabs son un perill…

Les nostres torres destrossades
el nostre poder en dubte
bona excusa per atacar.
Aquests pringants no aguantaràn
si no som nosaltres la gana els matarà
però el petroli es perdrà tontament.

Matem, matem, matem al pobre… ara.

Què bonic queda a la tele
l’exèrcit salvador
una guerra neta i humanitària.
Protestes arreu del món
però Déu està del nostre costat
aquest Papa deu ser comunista.

Galego

Matemos o pobre ("Kill de poor", Dead Kennedys)

Somos o país máis avanzado
O nos exercito e máis forte
Establecemos a democracia onde nos da a gana.
Pero o petroleo non está
Totalmente baixo o noso control
Os paises arabesson un perigo…

As nosas torres destrozadas
O nonso poder posto en duda
Boa excusa para atacar.
Esos pringaos non van durar
Si non somos nos a fame os matara
Pero o petroleo perderase totalmente.

Matemos, metemos, matemos o pobre… agora.

Que bonito queda na tele o exercito salvador
Unha guerra limpa e humanitaria.
Protestas en todo o mundo
Pero Deus está do noso lado
Ese Papa debe ser comunista.

Matemos, matemos, matemos o pobre… agora.